Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

 

Podsumowanie realizacji – Podprogramu 2018

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej jako Organizacja Partnerska Regionalna Caritas Polska – Organizacji Partnerskiej Ogólnopolskiej w czasie od 1 sierpnia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku realizowała na terenie swojej diecezji Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli jako Organizacja Partnerska Lokalna Caritas Diecezji Sandomierskiej uczestniczyła w Podprogramie 2018 i w czerwcu 2019 roku zakończyła jego realizację.

Celem Podprogramu 2018 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku. Pomoc w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2018 kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiała do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli jako OPL ściśle współpracowała w zakresie realizacji tej formy pomocy żywnościowej z Caritas Diecezji Sandomierskiej – OPR na podstawie stosownej umowy. Żywność była pobierana z Magazynu Caritas Diecezji Sandomierskiej znajdującego się przy ulicy Trześniowskiej 13, 27-600 Sandomierz.  OPL dysponował odpowiednim zapleczem administracyjno - biurowym oraz pomieszczeniami do wydawania żywności i realizacji warsztatów w formie spotkań, szkoleń itp.

W Podprogramie 2018 OPL – Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli rozdysponowała wśród osób potrzebujących następujące 21 rodzajów artykułów spożywczych, były to: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. Rozdysponowanie żywności odbywało się w formie przygotowanych posiłków wydawanych dzieciom i młodzieży.
W Podprogramie 2018 uczestniczyło w OPL-u – Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”
w Stalowej Woli  17 osób. Udzielanie pomocy żywnościowej w formie posiłków dla osób, zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli to jedna z form wsparcia

w ramach realizacji Podprogramu 2018 przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli. Kolejną jest realizacja działań towarzyszących płatnych w ramach współpracy z OPR – Caritas Diecezji Sandomierskiej. Następną jest aktywizacja społeczna osób otrzymujących pomoc poprzez zachęcanie ich do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju działaniach na rzecz włączenia społecznego Beneficjentów Programu POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2018. Odbywało się to w bezpośredni sposób przy udziale Stowarzyszenia i społeczności lokalnej za pomocą następujących działań:

  • Ogłaszanie naboru do Programu POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2018, wywieszanie plakatów w siedzibie Stowarzyszenia;

  • Akcja informacyjna, przeprowadzanie rozmów z członkami rodzin w celu zapoznania ich z zadaniami ,,Caritas”;

  • Pomoc w wypełnianiu dokumentacji koniecznej do korzystania z pomocy żywnościowej i wszelkiej pomocy społecznej lub socjalnej;

  • Pomoc w wypełnianiu różnorodnej dokumentacji;

  • Udzielanie pomocy w nauce dzieciom w Świetlicy Oratorium;

  • Warsztaty kulinarne dla podopiecznych placówki oraz ich rodziców;

  • Rozwijanie zainteresowań, talentów, organizacja czasu wolnego, w tym min. zajęcia sportowe rekreacyjne, edukacyjne, profilaktyczne, wycieczki, pikniki, itp..

  • Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli;

  • Zachęcanie osób korzystających z POPŻ Podprogramu 2018 do udziału we wszelkiego rodzaju spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie – jasełka, spotkania opłatkowe, spotkania okolicznościowe, nabożeństwa, wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej;

  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, porady wychowacze

Dzięki Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 podniósł się standard życia osób o niskim statusie materialnym i rozwinęły się zainteresowania jego Beneficjentów związane z żywieniem, kulinariami, zarządzaniem gospodarstwem i budżetem domowym. Dzięki licznym działaniom towarzyszącym Uczestnicy Podprogramu 2018 mieli okazję aktywnie brać udział w życiu lokalnej społeczności.

Realizacja Podprogramu 2018 zakończyła się 30 czerwca 2019 roku. Wykonanie założeń Podprogramu 2018 było możliwe dzięki współpracy kilku organizacji: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Caritas Polska, Caritas Diecezji Sandomierskiej, poszczególnych OPL-i – Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej, lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Działania podjęte w ramach tego zadania przyniosły z jednej strony wymierną pomoc żywnościową dla osób potrzebujących, z drugiej zaś zjednoczyły lokalne społeczności i zapobiegły dyskryminacji ze względu na wartość dochodu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.