Zarząd Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi "Oratorium"

Prezes zarządu: ks. Józef Gibała

Zastępca prezesa: Damian Maziarz

Skarbnik zarządu: Marta Wicha

Sekretarz zarządu: Janusz Czajka

Członkowie zarządu: Małgorzata Przybycień