Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Oratorium prowadzi Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego, Świetlicę Socjoterapeutyczną "Oratorium" oraz Placówkę Interwencyjną dla dzieci i młodzieży.