Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza jest organizacją pożytku publicznego działającą na terenie Stalowej Woli od czerwca 1992 r. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest opieka nad dziećmi, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie prowadzi Zespół Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, a w nim: Świetlicę Socjoterapeutyczną, Interwencyjną Placówkę dla Dzieci i Młodzieży oraz klub młodzieżowy.