Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza jest organizacją pożytku publicznego działającą na terenie Stalowej Woli od czerwca 1992 r. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest opieka nad dziećmi, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie prowadzi Zespół Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, a w nim: Świetlicę Socjoterapeutyczną, Interwencyjną Placówkę dla Dzieci i Młodzieży oraz klub młodzieżowy.

NASZA MISJA

Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom
w rozwiązywaniu ich trudności życiowych i rodzinnych, stwarzanie im warunków do zdobywania wiedzy oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy. Dzieci uczą się tu przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz podnoszenia poziomu kultury osobistej. Ludzi dotknięci kryzysem znajdują tu pomoc, porady życiowe, opiekę duchową, dobre wzorce, naukę, zabawę, terapię, dożywienie, przytulenie i wszystko co potrzebne jest w najtrudniejszych chwilach. Ogromną rolę w organizacji pełnią wolontariusze, dzięki ich zaangażowaniu dzieci otrzymują pomoc
w nauce, czują się ważne, uczą się pozytywnych sposobów porozumiewania się i rozwiązywania problemów. Wiele osób, które skorzystały z pomocy Oratorium stają się później jego wolontariuszami.