Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych i rodzinnych, stwarzanie im warunków do zdobywania wiedzy oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy. Dzieci uczą się tu przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz podnoszenia poziomu kultury osobistej. Ludzi dotknięci kryzysem znajdują tu pomoc, porady życiowe, opiekę duchową, dobre wzorce, naukę, zabawę, terapię, dożywienie, przytulenie i wszystko co potrzebne jest w najtrudniejszych chwilach. Ogromną rolę w organizacji pełnią wolontariusze, dzięki ich zaangażowaniu dzieci otrzymują pomoc w nauce, czują się ważne, uczą się pozytywnych sposobów porozumiewania się i rozwiązywania problemów. Wiele osób, które skorzystały z pomocy Oratorium stają się później jego wolontariuszami.