Świetlica dysponuje pracownią komputerową wyposażoną w 12 stanowisk spiętych w sieć z dostępem do internetu. Pomieszczenie służy dzieciom zarówno do rozrywki, jak i stanowi pomoc dydaktyczną w nauce. Do dyspozycji wychowanków w pracowni pozostaje drukarka oraz nagrywarki DVD. Na zajęciach komputerowych dzieci uczą się obsługi programów użytkowych, poznają różne systemy operacyjne oraz nabywają umiejętności rozróżniania podzespołów komputerowych i składania ich w jedną całość.