Regulamin świetlicy Oratorium 2016/2017

1. Przebywamy pod opieką wychowawcy

 Przepisujemy regulamin

2. Nie spożywamy alkoholu, nie palimy papierosów, nie zażywamy środków odurzających.

 Ćwiczenia fizyczne, kontakt z rodzicami, zawieszenie

3. Nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej.

 Przeprosiny, laurka, dobry uczynek

4.  Szanujemy wyposażenie i sprzęt świetlicy.

Odkupienie, sprzątanie szafy

5. Krzewimy wartości chrześcijańskiej (uczestniczymy w Mszach Świętych, nabożeństwach itd.)

Przepisywanie Pisma Świętego lub modlitwy

6. Nie przebywamy na terenie świetlicy po zakończeniu zajęć bez zgody właściciela.

 Prace społeczne

7. Szanujemy siebie nawzajem.

 Pisanie/przepisywanie wiersza (Grupa I – 4 zdania, II – 6, III – 10, IV – 14, V – 16).

8. Mówimy sobie po imieniu.

 Upomnienie

9. Czas nauki wykorzystujemy efektywnie.

 Nauka extra

10. Wykonujemy polecenia wychowawcy.

 Rozmowa z rodzicem, usunięcie z placówki

11. Zachowujemy się kulturalnie (nie przeklinamy, nie mówimy brzydkich słów, zwracamy się z szacunkiem).

 Zabranie telefonu, przysiady – 50

12. Z telefonów komórkowych korzystamy za zgodą wychowawców.

Odebranie telefonu

13. Każdy po przyjściu do „Oratorium” wpisuje się na listę obecności i zajęć.

Nauka extra ( nie uczestniczymy w nauce extra w przypadku, gdy późno kończymy lekcje w szkole)

14. Dbamy o higienę osobistą (myjemy ręce przed posiłkiem, wyglądamy czysto i schludnie).

15. Zachowanie na jadalni określa regulamin jadalni.

16. Do pokoju wychowawców wchodzimy wyłącznie za zgodą wychowawcy lub wolontariuszy.

Określone przez wychowawców