Regulamin świetlicy Oratorium 2018/2019

1. Przebywamy pod opieką wychowawcy

 Przepisujemy regulamin

2. Nie spożywamy alkoholu, nie palimy papierosów, nie zażywamy środków odurzających.

 Ćwiczenia fizyczne, kontakt z rodzicami, zawieszenie

3. Nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej.

 Przeprosiny, laurka, dobry uczynek

4.  Szanujemy wyposażenie i sprzęt świetlicy, nosimy obuwie zamienne.

Odkupienie, sprzątanie szafy, naprawienie, dyżur porządkowy

5. Krzewimy wartości chrześcijańskiej (uczestniczymy w Mszach Świętych, nabożeństwach itd.)

Przepisywanie Pisma Świętego lub modlitwy

6. Nie przebywamy na terenie świetlicy po zakończeniu zajęć bez zgody właściciela lub zarządcy

 Prace społeczne lub przepisywanie regulaminu

7. Czas nauki wykorzystujemy efektywnie (zaczynamy punktualnie, skupiamy się na własnym zadaniu, nie przeszkadzamy innym).

 Nauka extra, nauka podczas innych zajęć (za zgodą wychowawcy) lub odesłanie do domu.

8. Wykonujemy polecenia wychowawcy.

 Przeprosiny, laurka, dobry uczynek

9. Zachowujemy się kulturalnie (nie przeklinamy, nie mówimy brzydkich słów, zwracamy się z szacunkiem).

 Upomnienie, zabranie telefonu do końca zajęć lub do końca dnia, 50 przysiadów

10. Podczas zajęć z telefonów komórkowych korzystamy wyłącznie za zgodą wychowawcy

 Odebranie telefonu do końca zajęć

11. Każdy po przyjściu do „Oratorium” wpisuje się na listę obecności i zajęć.

Nauka extra/ regulamin (do decyzji wychowawcy)

12. Do pokoju wychowawców wchodzimy wyłącznie za zgodą wychowawcy lub wolontariuszy.

Przeprosiny, laurka, dobry uczynek

 

Regulamin obowiązuje wszystkich tj. wychowawców, wolontariuszy i dzieci. Konsekwencje wyznaczają wychowawcy i wolontariusze. Nagminne łamanie regulaminu lub nie wywiązywanie się z konsekwencji może skutkować usunięciem z placówki.