PLAN ORGANIZACJI DNIA W ŚWIETLICY OD 14 WRZEŚNIA 2020r. 

GRUPA I (MŁODSZA)

13:00-13:10 PIERWSZE WEJŚCIE - rozpoczęcie zajęć

13:00-15:00 ZAJĘCIA W BUDYNKU NA I PIĘTRZE
(s. 11 lub 12)  lub na NIEBIESKIEJ SALI

14:55-15:00 DRUGIE WEJŚCIE 

15:00 OBIAD (s.2)

15:30 – 16:40 NAUKA (s. 11 lub 13)

16:40 – 17:30 ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU LUB PARTERZE (s. 6)

17:30 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ 

GRUPA II (STARSZA)

13:35 – 13:45 PIERWSZE WEJŚCIE – rozpoczęcie zajęć

13:30-14:25 ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU LUB PARTERZE

14:25-15:25 NAUKA (s. 6)
15:25 – 16:00 ZAJĘCIA NA SIŁOWNI
DRUGIE WEJŚCIE (DRZWI OD SIŁOWNI)

16:00 OBIAD

16:30 – 18:00 ZAJĘCIA NA SIŁOWNI LUB I PIĘTRZE (s.12 lub 14)

18:00 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

GRUPA III (MIESZANA)

13:15 – 13:25 PIERWSZE WEJŚCIE – rozpoczęcie zajęć

13:25 – 15:05 ZAJĘCIA W BUDYNKU NA I PIĘTRZE (s. 13 lub 14)

15:05 – 15:10 DRUGIE WEJŚCIE

15:10 OBIAD (s. I)

15:40 – 16:35 ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, TENIS STOŁOWY lub BILARD

16:35 – 17:40 NAUKA (s. 5)

17:40 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

PLIKI Z PLANEM ZAJĘĆ DO POBRANIA I DRUKU: