Celem zajęć plastycznych jest rozbudzenie zaufania we własne możliwości twórcze, niwelowanie napięć, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. Podczas warsztatów podopieczni pod okiem wychowawcy poznają różne techniki plastyczne oraz sposoby wykonywania wszelkiego rodzaju ozdób i dekoracji, z wykorzystaniem prostych, łatwo dostępnych materiałów. Zajęcia tego typu pobudzają podopiecznych do działania, aktywności, wzbudzają ciekawość świata oraz kreatywność. Uwieńczeniem kilkutygodniowej pracy podczas opisywanych działań będzie prezentacja wykonanych dzieł (gazetek ściennych, dekoracji, przestrzennych, laurek okolicznościowych) będąca wspaniałą nagrodą za włożony wysiłek.