Terapia logopedyczna odbywa się w ramach indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi. Jej celem jest usuwanie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się poprzez doskonalenie sprawności artykulacyjnej, rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej oraz korygowanie występujących u dzieci wad wymowy i trudności w czytaniu i pisaniu. Wszelkie zaburzenia związane z procesem komunikowania się w konsekwencji mogą prowadzić do niepowodzeń szkolnych, rzadko też są dostrzegane przez rodziców stale przebywających z dzieckiem. Zajęcia prowadzone przez logopedę będącego jednocześnie wychowawcą w świetlicy przyczyniają się do uwrażliwienia dorosłych na istniejący problem i jego możliwe konsekwencje edukacyjne i społeczne dla dziecka, jednocześnie są prostą drogą do podjęcia pracy korekcyjnej.