Program zajęć przewiduje zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdującego się na siłowni oraz zachowań mających wpływ na bezpieczeństwo.  Zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi na zajęciach zadbanie o odpowiedni strój, obuwie. W ramach zajęć praktycznych przeprowadzenie rozgrzewki, połączone z omówieniem poszczególnych partii mięśniowych. Ustalenie motywacji uczestników do korzystania z zajęć: zdrowie i zgrabna sylwetka, sprawność ruchowa i motoryczna, zalecenia lekarza ortopedy, siła, wytrzymałość, itd. Rodzaj zajęć zróżnicowany i dostosowany do wieku i możliwości uczestników oraz potrzeb i motywacji. Program realizowany będzie z wykorzystaniem metody projektu, a więc angażowanie dzieci do nadawania kierunków realizacji poszczególnych zajęć. Dzieci lubią uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach zwłaszcza jeśli same mogą je tworzyć. Przy niewielkim budżecie na symboliczne nagrody dzieci będą organizować konkursy np. ”w brzuszkach”, przysiadach, podciąganiu na drążku, jeździe rowerkiem na czas, siłowanie na rękę, itp. Zajęcia sportowe na siłowni cieszą się dużą popularnością. Dają szansę na odreagowanie napięć w sposób akceptowany społecznie pod kontrola pedagoga – socjoterapeuty. Nowa aktywna forma niewątpliwie dodatkowo zwiększy ich atrakcyjność.