Z doświadczenia minionych lat wiemy, że zajęcia na stacjonarnej ściance wspinaczkowej cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Istnieje podczas nich możliwość doboru stopnia trudności adekwatnego do aktualnych możliwości podopiecznych, co sprawia, że przedział wiekowy ich odbiorców jest duży. Dzieci szybko robią postępy i przechodzą przez kolejne etapy trudności. Daje im to poczucie satysfakcji i zwiększa wiarę we własne siły. Jest  jednocześnie punktem wyjścia do pracy nad sobą i przezwyciężaniem innych trudności takich jak, problemy szkolne, nałogi itp.

regulamin korzystania ze sztucznej ścianki wspinaczkowej w Oratorium